Rutebeskrivelse

Vandretur i marsken

Landskabsgang er en ca. 12 km lang vandretur omkring Nordeuropas største åslynge ved Ribe Å og landsbyen Øster Vedsted.Ruten er opdelt i to hovedslynger: Den vestlige del går gennem marsken og rundt omkring åslyngen, og den østlige fører rundt om Øster Vedsted. Derfra kan man begive sig ud mod Vadehavet, ind mod Ribe eller tage en afstikker til de nærliggende landsbyer og kirker.

Landskabsgang fører gennem marsken, ind i landsbyen Øster Vedsted og over slåede markveje.
Foto: Charlotte Lindhardt.

Turen går over mindre asfalt- og markveje, slåede trampestier og kanter af marken. Landskabsgang vedligeholdes af private, og derfor bedes man respektere afgrøder og markgrænser. Langs ruten findes infostandere med større fortællinger samt pæle, der viser vej.

Vejviserskilt og informationstavle.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Skønagergård og Æ Quernsteen

Den vestlige del af turen begynder for enden af Marskvej ved Skønagergård i Øster Vedsted.

Følg den slåede sti mod vest, ud til Æ Quernsteen og Nordeuropas største åslynge. Længere mod vest kommer man til fugletårnet med en enestående udsigt over marsken, og herfra er der forbindelse til Sønder Farup, Vester Vedsted og Ribediget ved Vadehavet.

 

Yder Bjerrum og Vadehavet

Fra fugletårnet følger man grusvejen Yder Bjerrum Vej mod nord og det skarpe sving mod vest forbi gården Yder Bjerrum og op til den asfalterede Bjerrumvej. Herfra er der forbindelse til Vadehavet og Kammerslusen.

 

Åslyngen og Ribe Holme

Følg Bjerrumvej mod øst, og nyd udsigten over Ribe Holme og den oprindelige åslynge. Ud for den lille åslynge, Petersholm, går man mod syd ned over Lille Kobro og Store Kobro.

Hvis man tager en afstikker fra ruten og fortsætter mod øst, kommer man til Inder Bjerrum, hvorfra man kan fortsætte ind til Ribe.

 

Lille Kobro og Store Kobro

Følg de slåede markstier og markgrænserne mod syd. Her går man nærmest parallelt med åslyngen mod vest, og mod øst er der en flot udsigt til Ribe og domkirken. Husk at tage hensyn til afgrøderne. Ruten fører forbi Skønagergaard tilbage til Marskvej, hvor den vestlige del af Landskabsgang slutter.

 

Skønagergaard og den oprindelige landsby

Den østlige del af Landskabsvej begynder ved Marskvej og fører øst ind i den ældste del af landsbyen Øster Vedsted. Følg Marskvej rundt mod øst, til den slår et sving mod syd ind på Øster Vedsted Vej.

 

Granly og Granly Skov

Følg Øster Vedsted Vej ca. 100 m mod øst. Gå derefter mod syd og ind på stien. Følg vejen Granly mod syd og øst indtil shelter- og naturlegepladsen ved Granly Skov. Gå derfra igen op på Øster Vedsted Vej.

 

Øster Vedsteds nyeste bebyggelse

Følg Øster Vedsted Vej mod øst. Her opstod i 1950’erne den nyeste del af landsbyen, og man kan vælge to ruter. Den korteste fører fra Nør-Eng forbi forsamlingshuset og sportspladsen ned mod Sønderfenner. Den længste fører videre ud ad Øster Vedsted Vej. Øster Vedsteds yderste, østligste udkant, følger man bebyggelseslinjen og går mod syd ned til Sønderfenner.

 

Sønderfenner

Fra Sønderfenner er der en smuk udsigt over den sydlige del af marsken. Denne græs- og markvej fører mod vest tilbage til stiens udgangspunkt. Ved Græsgårdsvej følger man vejen mod nord, indtil man igen kommer til Marskvej.

Græssende køer på Sønnerfenner ved Øster Vedsted.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Forbindelser til andre vandrestier og cykelruter

Ribe Domkirke kan ses på lang afstand.
Foto: Charlotte Lindhardt.