Marskens kirker

Tufsten fra udlandet

Kirkerne var landkendingsmærker til lands og til vands, og i marsken ses kirketårnene på lang afstand. Fælles for 50 af de sydvestjyske kirker er byggematerialet tufsten, som blev sejlet fra Tyskland og Holland og ført op ad de store åer ved Vadehavet. I perioden ca. 1175-1250 brugte man denne vulkanske stenart fra Rhinområdet, og fem af de seks kirker omkring Landskabsgang er fra den tid og har elementer af tufsten. Desuden er Lustrupholm, som tilhørte Ribebispen, også bygget af tufsten.

De sydvestjyske tufstenskirker ligger nær de store åer ved Vadehavet.
Kilde: Geodatastyrelsen.

 

Ribe Domkirke

Ribe, Nordens ældste by, blev grundlagt i starten af 700-tallet. Ansgar fik opført byens første kirke omkring år 860, og arkæologerne har fundet spor af kristne grave fra ca. 850. På Ribe VikingeCenter står en rekonstruktion af Ansgars kirke.

Rekonstruktion af Ansgars kirke ved Ribe VikingeCenter på Lustrupholm. De ældste dele af Lustrupholm er af tufsten.
Foto: Charlotte Lindhardt.

Domkirken er Danmarks største tufstensbygning, opført ca. 1150-1250 og viet til Vor Frue, dvs. Jomfru Maria. Sokkel, hjørner og piller er af granitkvadre, og derudover er der hovedsageligt brugt tufsten, dernæst wesersandsten, brændte teglsten og enkelte andre stenarter. Domkirken blev udvidet og ombygget flere gange, og Stormklokketårnet i rødt tegl er opført i 1200-tallet.

På Ribe Domkirke ser man tydeligt den lyse tufsten.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Skt. Catharinæ Kirke

I 1228 stiftede Dominikanerordenen et kloster i Ribe, og kort efter begyndte de at opføre en kirke, viet til Katharina af Alexandria. Bygmesteren hed Broder Bjørn, og kirken blev opført i munkesten og er undtagelsen fra de øvrige tufstensbyggerier.

Kirketårnet er opført ca. 1617-1618 af teglsten, som kom fra teglværket ved Inder Bjerrum.

Skt. Catharinæ Kirke.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Vilslev Kirke

Kirken er viet til de søfarendes helgen, Skt. Nicolaus. Skib, kor og apsis er opført på en granitsokkel, resten er af tufsten med enkelte dele i granit. Først blev kor og apsis opført, dernæst skibet. Tårnet blev opført i sengotisk tid. Kirken har nogle smukke kalkmalerier fra ca. 1225-1250.

Vilslev Kirke.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Farup Kirke

Skt. Nicolaus beskytter denne kirke, som er bygget i romansk stil med skib, kor og apsis, og hele kirken er af tufsten med en sokkel af granit. Senere blev kirkens skib forlænget med munkesten, og et par vinduer i gotisk spidsbuestil blev sat ind.

Farup Kirke.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Vester Vedsted Kirke

Kirkens skytshelgen er Skt. Andreas, som var fisker og Jesu første discipel. Skibet og koret er bygget i romansk stil af tufsten og munkesten (store teglsten) på en granitsokkel. Kirken blev senere forlænget mod øst og forsynet med et tårn i gotisk stil.

Vester Vedsted Kirke.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Hviding Kirke

Kirkens helgen, Skt. Michael, er den øverste af de syv ærkeengle. Kirken er bygget i romansk stil. Den har været dateret til sidste halvdel af 1100-tallet, men er formentlig fra 1200-tallet. Soklen er af granit, fundamentet består af marksten, mens resten af koret og skibet er opført af tufsten. Kirken er udvidet med to tårne af tufsten. Ud for kirken ved Hviding Nakke var der i middelalderen stort udskibningssted for stude.

Hviding Kirke.
Foto: Charlotte Lindhardt.

 

Erindringer om sogneforholdene

 

Læs mere

Trap, J.P. (red.): Danmark, 5. udgave, bind 23, Ribe Amt, København 1965.

Trap, J.P. (red.): Danmark, 5. udgave, bind 25, Tønder Amt, København 1966.

Find kirkerne på www.sogn.dk

Læs mere om helgener på www.katolsk.dk

Ribe Domkirke på https://www.ribe-domkirke.dk/

Ribe Kloster på https://ribe-kloster.dk/